UkuPhepha

More: Isondlo esifanelekileyo , Ukutya , Nciphisa ubunzima ngemithetho , Ibhola loLimo , Ukuzivocavoca kwabasetyhini , Midlalo , His his hisque hisquequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque , Iinkqubo zoqeqesho